Xorijiy mamlakatlarda kiberxavfsizlikni ta’minlashda yuzaga keladigan sun’iy intellekt bilan bog‘liq muammolar

Mualliflar

  • Avazbek Sayfiddinov Toshkent davlat yuridik universiteti

Kalit so‘zlar:

Sun’iy intellekt, kibertahdid, kiberxavfsizlik, zararli dastur, mashinani oʻrganish

Annotasiya

Kibertahdidlar ko‘lami va murakkabligi bo‘yicha o‘sib bormoqda va bu o‘z tarmoqlari va ma’lumotlarini himoya qilishga urinayotgan tashkilotlar uchun katta muammo tug‘dirmoqda.[1] Sun’iy intellekt (AI) xavfsizlik guruhlariga ushbu muhit bilan hamnafas bo‘lishda yordam beradigan muhim vosita sifatida paydo bo‘lmoqda. AI va mashinani o'rganish algoritmlari zararli dasturlarni aniqlashdan tortib, insayder tahdidlarni aniqlashgacha bo'lgan kiberxavfsizlik operatsiyalarini o'zgartirish imkoniyatiga ega. Biroq, AIdan foydalanish tashkilotlar tushunishi va kamaytirishi kerak bo'lgan xavflarni ham keltirib chiqaradi. Ushbu maqola bebaho texnologiya sifatida, balki puxta nazoratni talab qiladigan texnologiya sifatida kiberxavfsizlikda AIning hozirgi va kelajakdagi roli haqida umumiy ma'lumot beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

Oʻzbekiston Respublikasining “Toʻlovga qobiliyatsizlik toʻgʻrisida”gi Qonuni // lex.uz

Leng Fei. Two Esseys on Corporate Reorganization under Chapter 11. PhD thesis. University of Tennessee. – Knoxville. 2006.

Отахонов Ф.Ҳ., Ибратова Ф.Б. Хўжалик судларида банкротлик ишларини кўришнинг ўзига хос хусусиятлари. Монография. – Т.: ТДЮИ нашриёти, 2013. – Б.

Карелина С.А. Механизм правового регулирования отношений несостоятельности. М.: Волтерс Клувер, 2008. – С. 161.

Реорганизация в деле о банкротстве. Как недобросовестные должники меняют управляющих и подсудность. Дмитрий Тугуши, советник АБ «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры», Роман Крылов, младший юрист АБ «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры», 2014.

Yuklashlar

Nashr qilingan

2023-12-29