HISSADORLIKKA ASOSLANGAN KRAUDFANDING: QIMMATLI QOG'OZLAR QONUNI VA INVESTOR HUQUQLARINI HIMOYA QILISH MUAMMOLARI

Mualliflar

  • Nodira Xudayqulova

Kalit so‘zlar:

Hissadorlikka asoslangan kraudfanding, qimmatli qog‘ozlar, investitsiya, investor huquqlari.

Annotasiya

Hissadorlikka asoslangan kraudfanding boshqa ommaviy moliyalashtirish turlariga nisbatan eng ko‘p kapital aylanadigan faoliyat turi hisoblanadi. Mazkur faoliyat turida asosan davlatlar qonunchiligidagi birja (qimmatli qog‘ozlar bozori) va investitsiya munosabatlari bilan o‘xshashligi bilan ham tavsiflanadi. Shu bilan bir qatorda mazkur faoliyat turi yuqoridagi munosabatdan turli farqli jihatlari ham mavjud va ushbu jihatlar tufayli hissadorlikka asoslangan kraudfanding faoliyatini amalga oshirishda bir qancha muammolar yuzaga kelmoqda. Bunda asosan hissadorlikka asoslangan moliyalashtirishda amaldagi qimmatli qog‘ozlar aylanmasi bo‘yicha qonunchilik va amaliyotdagi farqlar, amaldagi qonunchilik asoslari, investorlar huquqlarini himoya qilishni ta’minlash uchun hal qilinishi kerak bo‘lgan asosiy huquqiy masalalar shular jumlasidandir.

Foydalanilgan adabiyotlar

Bradford, “Crowdfunding and the Federal Securities Laws.” Columbia Business Law Review:. 2012

Mokter Hossain and Gospel Onyema Oparaocha “Crowdfunding: Motives, Definitions, Typology and Ethical Challenges”, Entrepreneurship Research Journal:. 16.12.2016

Hasnan, Baber, “A framework for Crowdfunding platforms to match services between funders and fundraisers”, The Journal of Industrial Distribution & Business:. 2019

Joan M. Heminway, “The Legal Regulation of U.S. Crowdfunding: An Organically Evolving Patchwork”, 2017

Farxod Murotovich Mulaydinov “Kichik biznes va tadbirkorlikda kraudfanding imkoniyatlari”, ACADEMIC RESEARCH IN EDUCATIONAL SCIENCES,25-bet, (2021)

Rasulov Nuriddin Abdullayevich, “Innovasiyalarni moliyalashtirishda kraudfanding platformasi mexanizmidan foydalanish”, Экономические науки:. 2019

Yuklashlar

Nashr qilingan

2023-12-02