TRANSMILLIY KORPORATSIYALAR FAOLIYATINING SOLIQ MILLIY BAZASI YEMIRILISHIDA TUTGAN ROLINI BAHOLASH

Mualliflar

  • Shohruh G‘ulomov

Kalit so‘zlar:

soliq, soliqdan qochish, soliq yukini minimallashtirish, transmilliy korporatsiya, soliq solish obyekti, soliq bazasi, foyda solig‘i, soliq stavkasi, “tax heaven” mamlakatlari, ofshor zonalar.

Annotasiya

Mazkur maqolada Transmilliy korporatsiyalar faoliyati natijasida mamlakatlarning milliy soliq bazalari yemirilishi bilan bog‘liq holat tahlil qilingan. Transmilliy korporatsiyalar faoliyati, ularni tashkil etilishidan maqsad qanday ekanligi o’rganilgan. Bu bo‘yicha xorijiy tajribalar tahlil qilinib, olimlarning fikrlari o‘zaro qiyoslangan. Shuningdek, soliq bilan bog‘liq munosabatlarning o‘rganilishi naqadar zarurligi yoritib berilib, bugungi kunda mamlakatimizda tadbirlorlarni soliqqa tortish bilan bog‘liq holat birmuncha tahlil qilingan. Bu bo’yicha statistik ma’lumotlar berilgan.

Foydalanilgan adabiyotlar

Zucman, G. (2015). "Xalqlarning yashirin boyligi: soliq jannatlari balosi". Chikago universiteti matbuoti.

Torslov, T., Wier, L., & Zucman, G. (2018). "Xalqlarning etishmayotgan foydalari". NBER ishchi hujjati No 24701.

Zucman, G. (2019). "Global boylik tengsizligi". Iqtisodiyotning yillik sharhi, 11, 109-138.

https://uz.wikipedia.org/wiki/Transmilliy_korporatsiya

O’zbekiston Respublikasi Soliq kodkesi. https://lex.uz/docs/-4674902#-4675123

Yuklashlar

Nashr qilingan

2023-12-02