O’ZBEKISTON AMALIYOTIDA ISLOM MOLIYASINI QO’LLASH ISTIQBOLLARI

Mualliflar

  • E’zoza Razzaqova

Kalit so‘zlar:

Islom moliyasi, moliya mahsulotlari, mudoraba, mushokara, ribo, g’aror, islomiy darchalar.

Annotasiya

Ushbu maqola Islom moliyasi tushunchasi va uning tarixi. O’zbekiston Respublikasi tadbirkorlik subyektlari faoliyatida ushbu moliya tizimiga bo’lgan talab hamda Islomiy moliyaning an’anaviy moliya tizimlaridan afzal jihatlari. Shuningdek, Islom moliyasi mahsulotlari tushunchalarini yoritib beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

Bank of England, How is Islamic finance different to other types of finance? What is Islamic finance? Bank of England. 16.11.2022. https://www.bankofengland.co.uk/explainers/what-is-islamic-finance#:~:text=Islamic%20finance%20is%20a%20way,the%20’Shari’ah‘.

https://corporatefinanceinstitute.com/resources/capital-markets/islamic-finance/

“Islom iqtisodiy modeli va zamon” R.I.Bekkin 5-bet.

“Islom iqtisodiy modeli va zamon” R.I.Bekkin 5-bet.

Islomiy moliya asoslari E.A.Baydaulet 2019, 25-bet.

A.M. Tiby. Islamic Banking: How to manage risk and improve profitability / A.M. Tiby – J. Wiley&Sons – 2010.

https://islommoliyasi.uz/uz/category/islom-moliyasi/moliya-mahsulotlari/

Islomiy moliya va o’zbekiston moliya tizimida undan foydalanish istiqbollari – тема научной статьи по экономике и бизнесу читайте бесплатно текст научно-исследовательской работы в электронной библиотеке КиберЛенинка https://cyberleninka.ru/article/n/islomiy-moliya-va-o-zbekiston-moliya-tizimida-undan-foydalanish-istiqbollari

https://lex.uz/docs/-4351726 428-son 23.05.2019 da qabil qilingan Vazirlar mahkamasining “Islom taraqqiyot banki guruhi va Arab muvofiqlashtirish guruhi jamg‘armalari bilan hamkorlikni yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi qarori

O‘zbekistonda islom moliyasi va bankini joriy etish masalasi ko‘rib chiqildi. Daryo.uz 20.02.2022 https://daryo.uz/2022/02/20/ozbekistonda-islom-moliyasi-va-bankini-joriy-etish-masalasi-korib-chiqildi

Yuklashlar

Nashr qilingan

2023-12-02