SUG‘URTA KOMPANIYALARINING MILLIY FOND BOZORIDAGI FAOL ISHTIROKINI RAG‘BATLANTIRUVCHI HUQUQIY MEXANIZMLAR

Mualliflar

  • Hulkar Olimjonova

Kalit so‘zlar:

fond bozori, sug‘urta kompaniyalari, sug‘urta faoliyati, rag‘batlantiruvchi mexanizm, huquqiy mexanizmlar.

Annotasiya

Mazkur maqolada milliy fond bozorida sug‘urta kompaniyalari faoliyatining ahamiyati, sug‘urta kompaniyalarining fond bozorida ishtirok etish maqsadlari tahlil qilinadi. Shuningdek, ularning faoliyatini rag‘batlantiruvchi huquqiy mexanizmlar: shu sohani tartibga soluvchi va rivojlantiruvchi qonun normalarini o‘rganishga, ularni sharhlashga hamda tahliliy natija va xulosalar berishga alohida e’tibor qaratiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

www.oefen.uz

Sharapova M. A. Iqtisodiy islohotlar sharoitida O‘zbekiston Respublikasida sug‘urta bozorini rivojlantirish yo‘llari //Science and Education. – 2022. – Т. 3. – №. 3. – С. 1177-1183.

О‘zbekistоn Resрublikаsining «Sug‘urta faoliyati tо‘g‘risidа» gi Qоnuni. О‘zbekistоn Resрublikаsi Qоnunchilik раlаtаsi tоmоnidаn 2021-yil 23-nоyаbrdа qаbul qilingаn.

О‘zbekistоn Resрublikаsining «Qimmatli qog‘ozlar bozori to‘g‘risida»gi Qоnuni. О‘zbekistоn Resрublikаsi Qоnunchilik раlаtаsi tоmоnidаn 2015-yil 3-iyundа qаbul qilingаn.

“Kapital bozorini rivojlantirishning qo‘shimcha chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi О‘zbekistоn Resрublikаsi Рrezidentining 2023-yil 2-sentabrdagi qarori.

Qimmatli qog‘ozlar bozori faoliyatini muvofiqlashtirish va nazorat qilish markazi, Davlat mulkini boshqarish davlat qo‘mitasi, Moliya vazirligi va Markaziy banki Boshqaruvining 2008-yil 7-noyabrdagi 306-V-sonli qarori bilan tasdiqlangan “Qimmatli qog‘ozlar bozoridagi institutsional investorlar faoliyatining professional standartlari to‘g‘risida”gi nizomi.

Mladenka Balaban. Role of insurance company as institucional investitors https://core.ac.uk/download/pdf/33812139.pdf

The importance of insurance companies for financial stability https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/fsr/art/ecb.fsrart200912en_05.pdf

Yuklashlar

Nashr qilingan

2023-12-02